Service

Service vid oförutsedda driftstörningar eller maskinhaverier.

Vi gör en preliminär haveribedömning. Nästa steg är att öppna distributionskanalerna mellan kund och reservdelsleverantörer för att minimera leveranstiden på utbyteskomponenter.

Vår målsättning är att så snabbt som möjligt få maskinen intakt och få igång produktionen.

Att kombinera reparationsarbetet med en övergripande service är att rekommendera.

Kontakta oss för att i god tid planera in service och reparationsstatus.

Byte av axiallager hos kund.