Installation

Vid installation eller uppdatering av befintlig maskinpark, kontakta oss gärna i initialskedet, tillsammans med vår fackkompetens beträffande maskiner för mekanisk massaframställning, gör oss till en bra arbetspartner.

Vi har goda kanaler inom logistik världen över.

Byte av drop-in paket på maskintyp RGP 42/44″ Dual.

Justersvarvning kan även göras vid behov.